Hoppa till innehåll
  • Lokalt innehåll
  • Sök vidare
  • Välj din skola
Skriva andra uppsatser

What is an academic article? That is a question you will probably need to know the answer to, when you study at college or at university. But not only later, you will probably need academic articles for your assignments - as IA and obviously the Extended Essay.

The simplest answer is that academic articles are published in academic journals ...Wink but they have some other features...

Vad är en vetenskaplig artikel? Det är en fråga som du troligen behöver veta svaret på när du studerar på högskola och universitet. Men också redan nu - t ex när du skriver Gymnasiearbete och Extended Essay.

Det enklaste svaret är att vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter… Wink men det finns en hel del andra kännetecken...

To write in a scholarly manner isn't only about the layout of the essay or which template you are supposed to use. It is even more about what you write, from which sources you have got the information and that you reflect over the information you are using and over what you are writing. It's not enough to only retell what other sources have written about your topic, your thoughts and ideas must be in the text, too.

aka scholarly or scientific articles...

If you use Google Scholar and don't get articles that are specific enough or if you get too many hits, you can try searching in different databases. Most of these charge for the article itself, but you can use the information in the abstracts, that are free, to see if the article might be useful. If you find an article useful, we can almost always order it for you - without any cost for you.

Här kan du läsa om olika sätt att hitta "vetenskapligt" material.

Att skriva vetenskapligt handlar inte bara om hur uppsatsen är utformad rent textmässigt eller vilken mall du ska använda. Det handlar minst lika mycket om vad du skriver, från vilka källor du har hämtat den information du använder och att du reflekterar kring de fakta du har letat fram. Det räcker inte med att redovisa vad andra har sagt eller skrivit om ditt ämne, du och dina tankar måste finnas med i din text/redovisning.

Du måste också alltid visa i texten när du har använt någon annans tankar och idéer,
så att ditt material skiljs från andras och att dina idéer och det som du har tänkt blir synligt i texten.
Om det inte framgår att det är någon annans tankar och idéer kommer läsaren tro att de är dina.

...handlar om att värdera innehållet i och trovärdigheten hos de källor som du har valt att använda i din uppsats/redovisning. Det handlar om att värdera trovärdigheten hos den som säger/skriver något och inte bara om att jämföra vad olika källor säger. Därför är det viktigt att du alltid vet vem (författare, utgivare eller organisation) som står bakom informationen du använder.

Det gäller att få källinsikt och källkunskap (Stig Roland Rask) - inte bara att kritiskt granska... att vara medveten om vilka källor man väljer att använda och varför man väljer dem - det kan man kalla källmedvetenhet

Kolla källan är en bra hemsida om källkritiskt tänkande på Internet, men det gäller att vara källkritisk även när du använder böcker, artiklar m.m. 

Kolla källan


Sökord: vetenskaplighet