Hoppa till innehåll
  • Lokalt innehåll
  • Sök vidare
  • Välj din skola
Källmedvetenhet

What is an academic article? That is a question you will probably need to know the answer to, when you study at college or at university. But not only later, you will probably need academic articles for your assignments - as IA and obviously the Extended Essay.

The simplest answer is that academic articles are published in academic journals ...Wink but they have some other features...

Vad är en vetenskaplig artikel? Det är en fråga som du troligen behöver veta svaret på när du studerar på högskola och universitet. Men också redan nu - t ex när du skriver Gymnasiearbete och Extended Essay.

Det enklaste svaret är att vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter… Wink men det finns en hel del andra kännetecken...

To write in a scholarly manner isn't only about the layout of the essay or which template you are supposed to use. It is even more about what you write, from which sources you have got the information and that you reflect over the information you are using and over what you are writing. It's not enough to only retell what other sources have written about your topic, your thoughts and ideas must be in the text, too.

Här finns information och länkar från Pernillas och Christinas korta genomgångar om MIK (Medie- och informationskunnighet) på Sannarpsgymnasiet 26 september 2016.

MIK-sidan är omstrukturerad våren 2017

Tips och trix för att hitta bättre information på Internet
- om Google och det ogooglebara, den osynliga webben och specialiserade sökmotorer

...handlar om att värdera innehållet i och trovärdigheten hos de källor som du har valt att använda i din uppsats/redovisning. Det handlar om att värdera trovärdigheten hos den som säger/skriver något och inte bara om att jämföra vad olika källor säger. Därför är det viktigt att du alltid vet vem (författare, utgivare eller organisation) som står bakom informationen du använder.

Det gäller att få källinsikt och källkunskap (Stig Roland Rask) - inte bara att kritiskt granska... att vara medveten om vilka källor man väljer att använda och varför man väljer dem - det kan man kalla källmedvetenhet

Kolla källan är en bra hemsida om källkritiskt tänkande på Internet, men det gäller att vara källkritisk även när du använder böcker, artiklar m.m. 

Kolla källan


Sökord: vetenskaplighet

Wikipedia innehåller mycket som kan vara svårt att hitta i andra källor, i synnerhet om populärkultur, men även om annat. Men, ska du arbeta vetenskapligt och källkritiskt kan du inte använda Wikipedia som källa eftersom det inte står vem som har skrivit vad.

Wikipedia bygger på att användarna (=vem som helst) skriver och rättar/kompletterar varandra, men anonymt. Ingen kontrollerar uppgifterna innan de publiceras (det gör man i vanliga uppslagsverk). De som skriver kan vilseleda avsiktligt eller bara ha helt fel.

Wikipedia kan användas för att få en överblick över ett ämne eller snabba fakta (som du måste dubbelkolla). Du kan använda Wikipedia som en länksamling genom att titta på vilka källor artikeln hänvisar till och sedan leta upp det materialet.